W dniu 19 czerwca odbyło się pożegnanie klas 3 Naszego Gimnazjum. W uroczystości wzięli udział Dyrektor Szkoły –  Pani Anna Szydłowska – Robak, Zastępca Prezydenta Miasta – Pan Konrad Sikora i Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Justyna Szczygielska. Program artystyczny przygotowali: Dominika Gocko, Anna Juszczyk i Krystian Adamczak pod opieką Pana Łukasza Gradkowskiego. Uroczystość poprowadziła Pani Dorota Zdanowska. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody. Gratulujemy !