W dniu 12 czerwca 2019 roku w Liceum Plastycznym odbył się panel dyskusyjny dotyczący historii polskiego designu po 1989 roku. Spotkanie poprowadziły specjalistki z dziedziny projektowania: Pani Agata Saraczyńska – historyk i krytyk sztuki, współpracująca z Gazetą Wyborczą oraz Pani Julia Sarczewska – Zakrzewska reprezentująca firmę Nowy Model Org. Spotkanie odbyło się w ramach przedsięwzięcia Dobry Projekt polegającego na przeprowadzeniu cyklu warsztatów i paneli dyskusyjnych dotyczących szeroko rozumianego designu. Projekt realizowany jest przez Przystań Twórczą – Cieplickie Centrum Kultury, jego pomysłodawczynią jest Pani Edyta Szymańska. Drugi panel dyskusyjny odbędzie się w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych we wrześniu. Będzie połączony z warsztatami dla uczniów Liceum Plastycznego.