Dnia 6 grudnia w Liceum Plastycznym w odbyły się warsztaty tworzenia mozaiki szklanej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3. Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Ślipko-Strzałkowską oraz Panią Ewę Kopeć-Kotulską, nauczycielki z pracowni szkła artystycznego w Liceum Plastycznym w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. S. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. W warsztatach brały udział dzieci z kl. 2B, a ich opiekunem była pani Patrycja Buchowiecka. Uczniowie, z uśmiechami na twarzy, stworzyli lustra ozdobione kolorowymi, szklanymi mozaikami. W pomieszczeniu była radosna atmosfera świąt. Dzieci otrzymały również paczki od Mikołaja.

Kilak dni wcześniej – 24 listopada – w Liceum Plastycznym odbyły się warsztaty rzeźbiarskie, w których uczestniczyły dzieci z czwartej klasy Szkoły Podstawowej nr 3. Liczna i pełna energii grupa dwudziestu ośmiu uczniów wykonała płaskorzeźby w glinie, które później zostały odlane w gipsie. Zajęcia prowadziła Adrianna Tymon-Mrozik z pracowni snycerstwa i rzeźby. Młodzież Liceum Plastycznego miała okazję sprawdzić się w roli opiekunów i pomocników prowadzącej warsztaty.