W dniu 12.09.2017 r. na zebraniu Rady Rodziców powołano nową osobę do Zarządu  na z-ca przewodniczącego Rady Rodziców. Została nią pani Anna Rulkowska.

Zgodnie z uchwałą z dnia 12.09.2017 r. nr 3/09/2017 skład Zarządu Rady Rodziców jest następujący

Zarząd Rady Rodziców z Rad Oddziałowych w roku szkolnym 2017/2018

  1. Justyna Szczygielska – przewodniczącą
  2. Barbara Olszewska- z-ca przewodniczącego
  3. Anna Rulkowska- z-ca przewodniczącego
  4. Grzegorz Józefowicz-sekretarz
  5. Katarzyna Bielewicz-Jarocka-skarbnik