Na początku czerwca odbyły się w klasach 1-3 przeglądy z przedmiotów artystycznych. Przeglądy dają możliwość przyjrzeniu się rozwojowi artystycznemu każdego ucznia we wszystkich dziedzinach plastycznyc.