Zapraszamy uczniów gimnazjum oraz osoby zainteresowane na otwarte zajęcia z galanterii drzewnej, które odbędą się na we wtorek 31.01.2017 w godzinach od 15.00 do 18.30 w pracowniach zawodowych „technikum technologii drewna” .

Zajęcia obejmują wykonywanie prac ręcznych wyrobów

─       wyrzynanie krzywoliniowe w drewnie i materiałach drewnopochodnych,

─       wypalanie pirografem

─       elementy intarsji

─       prace snycerskie na elementach płytowych

─       prace stolarskie.

Od osób niepełnoletnich chcących uczestniczyć w zajęciach, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.