4 grudnia 2015 roku w Liceum Plastycznym w Jeleniej Górze odbyły się warsztaty z projektowania architektonicznego oraz wzornictwa przemysłowego. Poprowadził je absolwent naszej szkoły Seweryn Trzyna, aktualnie studiujący architekturę na wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Warsztaty, poza rozwijaniem kreatywności uczniów w zakresie zagadnień nie objętych programem nauczania, pomyślane zostały przede wszystkim jako forma ułatwiająca uczniom określenie predyspozycji zawodowych oraz pomagająca w przyszłości dokonać świadomego wyboru uczelni i kierunku studiów. Ćwiczenia poprzedzone zostały krótkim wykładem dotyczącym specyfiki projektowania architektonicznego, budowy form przestrzennych z mniejszych modułów geometrycznych opartych o schemat brył platońskich oraz estetyki samych rozwiązań. Następnie uczniowie przystąpili do zajęć praktycznych, gdzie realizowali jedno z dwóch przewidzianych przez prowadzącego zadań: bryłę złożoną z dwóch niezależnych modułów przestrzennych lub konstrukcję przestrzenną toru dla kulki. W obu realizacjach nacisk położony miał być na przestrzenność, interesujące związki pomiędzy elementami konstrukcji oraz estetykę podania. Specyfika ćwiczeń warsztatowych oparta została w dużym stopniu o zadania, z jakimi uczniowie spotykają się podczas egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne.