Pod tym hasłem biblioteka szkolna w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze w dniu 9.04.2014 roku zorganizowała spotkanie z przedszkolakami Miejskiego Przedszkola nr 10 z ul. Zjednoczenia narodowego 13 w Jeleniej Górze.

Celem spotkania było:

– propagowanie czytelnictwa już od najmłodszych lat

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych

– zapoznanie z literaturą dla dzieci

– zapoznanie z historią i tradycją szkoły

Wizyta rozpoczęła się w auli szkolnej, gdzie dzieci spotkały się z samorządem uczniowskim, nauczycielami bibliotekarzami oraz dyrekcją szkoły.

W ramach zajęć bibliotecznych sześciolatki zapoznały się z literaturą dla dzieci, historią Polskiej Szkoły Ilustracji dla Dzieci, oglądały ilustracje bajek oraz nowoczesne rozwiązania typograficzne, rozmawiały o poszanowaniu książki oraz wzięły udział w zabawie polegającej na wykonaniu rysunku przedstawiającego projekt okładki ulubionej książki. Była to forma konkursu.

Najpiękniejsze prace nagrodzone zostały książkami i dyplomami:

Miejsce I – Szymon Zubrzycki

Miejsce I – Ola Dudzik

Miejsce II – Szymon Koźma

Miejsce II – Wiktor Witek

Miejsce III – Oskar Kupnicki

Miejsce III – Mikołaj Wilk

Na zakończenie wszystkie przedszkolaki otrzymały miły upominek.