Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki w szkole ponadgimnazjalnej w zawodach:

  • plastyk,
  • fototechnik,
  • technik informatyk,
  • technik organizacji reklamy,
  • technik technologii drewna,

na „Dni Otwarte” szkoły.
Na zorganizowane grupy gimnazjalistów wraz z opiekunami oczekujemy w dniu: 13.03.2013 r. (środa) w godzinach 10.30-15.00.
Ponadto zapraszamy uczniów i ich rodziców do odwiedzenia naszej szkoły również w dniu: 16.03.2013 r. (sobota) w godzinach 09.00-12.00.

W tym czasie uczniowie zostaną zapoznani z ofertą edukacyjną szkoły, z bazą szkoły oraz wezmą udział w warsztatach przedmiotowych i zawodowych. Zostaną zaprezentowane prace i projekty naszych uczniów. Odwiedzający nas uczniowie będą mogli porozmawiać ze starszymi koleżankami i kolegami oraz nauczycielami, którzy przybliżą im specyfikę poszczególnych kierunków.

W celu ustalenia terminu wizyty zorganizowanej grupy prosimy kontaktować się z sekretariatem szkoły:
• tel. 075 64 56 228
• fax 075 64 56 236
• e-mail: zsart@zsart.edu.pl