Wyjazd do Wrocławia. Wyjazd uczniów Liceum Plastycznego do Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Muzeum Narodowego. Uczniowie zwiedzali pracownie Akademii. Profesorowie i wykładowcy uczelni przedstawiali naszym uczniom zakres i charakterystykę zajęć w pracowniach. Niespodzianką były również spotkania z absolwentami naszego liceum, obecnie studiującymi na Akademii. Następnym punktem wyjazdu była wizyta w Muzeum Narodowym, gdzie uczniowie zwiedzali nowo otwartą wystawę polskiej sztuki współczesnej.