Blog

Miniaturka wpisu

Zajęcia dla kandydatów do „Plastyka”

W dniu 24 marca 2023  w  godz. 13.00 – 16. 00  zapraszamy na zajęcia z rysunku i malarstwa dla kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych. Zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą w pracowniach plastycznych naszej szkoły . Przygotowujemy w ten sposób kandydatów do obowiązujących w szkołach artystycznych egzaminów wstępnych. Prosimy […]

Napisany przez

Regulamin rekrutacji do Branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024  nie obowiązują progi punktowe. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Podstawą przyjęcia kandydata do Branżowej szkoły I stopnia w zawodach: stolarz, fotograf, jest spełnienie następujących warunków: Posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Posiadanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie […]

Napisany przez
Miniaturka wpisu

Regulamin naboru do 5-letniego technikum w roku szkolnym 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 nie obowiązują progi punktowe. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Podstawą przyjęcia kandydata do technikum w zawodach: technik fotografii i multimediów (sylwetka absolwenta) technik informatyk z programowaniem aplikacji internetowych typu SPA (sylwetka absolwenta) technik reklamy ze specjalnością social media (sylwetka  absolwenta) technik technologii drewna (sylwetka absolwenta) technik przemysłu […]

Napisany przez

Regulamin naboru do Liceum Sztuk Plastycznych w roku szkolnym 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024  nie obowiązują progi punktowe. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Podstawą przyjęcia kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat, do liceum sztuk plastycznych w specjalnościach: formy rzeźbiarskie o specjalizacji: szkło artystyczne, formy rzeźbiarskie o specjalizacji: snycerstwo, jest spełnienie następujących warunków: Posiadanie świadectwa ukończenia […]

Napisany przez
Miniaturka wpisu

Polski złoty – czynnik wzrostu i stabilności

W najbliższą środę tj. 1 lutego 2023 r. uczniowie naszej szkoły wezmą udział w Lekcji z ekonomią w ramach III edycji projektu Złote Szkoły NBP. Wykład nt. Polski złoty – czynnik wzrostu i stabilności poprowadzi Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów, Członek komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich […]

Napisany przez

TERMINARZ II OKRESU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

       TERMINARZ II okresu roku szkolnego 2022/2023   Lp Zadania do realizacji Termin Współpraca/Odpowiedzialny 1.        Ferie zimowe 13 lutego – 26 lutego 2023 r. 2. Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do nowego egzaminu zawodowego 07.02.2023 r. uczniowie klas III i IV technikum w-cy klas technikum 3. Ostateczny termin […]

Napisany przez