Regulamin rekrutacji – rekrutacja odbywa się przez link przesłany do ucznia/rodzica/opiekuna prawnego na skrzynkę w dzienniku elektronicznym.
Po wypełnieniu dokumentacji online, należy ją wydrukować, podpisać i oddać koordynatorowi projektu.
Błędy w dokumentacji online poprawia koordynator. Jeśli na poprawionej stronie dokumentu wymagany jest podpis, uczeń odbiera wydrukowaną stronę od koordynatora i dostarcza  podpisany dokument najpóźniej w kolejnym dniu.