Wszystkie niezbędne informacje dotyczące egzaminu maturalnego udostępnione są na stronie WWW Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Egzamin maturalny