Dyrektor Anna Szydłowska-Robak – pedagog szkolny Wicedyrektor Anna Sagadyn – informatyka, przedmioty zawodowe technik informatyk

LP. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1. Amarowicz Małgorzata Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów
2. Bajor Katarzyna Język niemiecki
3. Baniewska Magdalena Język niemiecki, język angielski
4. Bartos Marta Przedmioty zawodowe – technik przemysłu mody, technik stylista
5. Bilska Agnieszka Matematyka
6. Bocheńska Danuta Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów
7. Bryniarski Bartosz Przedmioty zawodowe – technik informatyk
8. Cięciwa Urszula Język polski
9. Cychol Joanna Język polski
10. Czaplicka Anna Historia, wos
11. Dudek Ryszard Przedmioty zawodowe technik technologii drewna
12. Fościak Anna Matematyka
13. Gajewski Radosław Przedmioty artystyczne – rzeźba
14. Gratkowski Radosław Język angielski
15. Ishkova Oleksandra pedagog specjalny
16. Kędzior Renata Biologia
17. Kisiel-Kiślański Jakub Wychowanie fizyczne
18. Kopeć-Kotulska Ewa Przedmioty artystyczne – specjalność: szkło i witraż
19. Kubala Arkadiusz Język angielski
20. Kuczyński Krzysztof Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów
21. Kulikowski Ireneusz Przedmioty artystyczne – snycerstwo, rzeźba
22. Lercher Maciej Wok, przedmioty zawodowe – technik reklamy
23. Lisowska Anna Przedmioty zawodowe – technik przemysłu mody, technik stylista
24. Liskiewicz Anna Język niemiecki
25. Masiewicz Marcin Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów
26. Matwijów Izabella Wychowanie fizyczne
27. Mickiewicz Ewa Historia sztuki
28. Mikuła Agnieszka Język angielski
29. Młynek Zofia Matematyka, fizyka
30. Niedbalski Przemysław Przedmioty zawodowe technik technologii drewna
31. Piecyk Michał Informatyka, geografia, rysunek zawodowy
32. Pindyk Elwira Przedsiębiorczość, przedmioty zawodowe – technik reklamy
33. Piotrowski Dariusz Wychowanie fizyczne
34. Plesner Roksana Biologia
35. Sagadyn Anna Przedmioty zawodowe – technik informatyk
36. Salus Aneta Przedmioty zawodowe – technik reklamy
37. Sawicka Dagmara Język angielski
38. Stankiewicz Barbara Religia
39. Sawicz Paweł Psycholog
40. Smółka Róża Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów
41. Sobotko Dorota Język angielski
42. Strzała Jarosław Przedmioty zawodowe – technik informatyk
43. Szajkowska Dorota Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów
44. Szpak Róża Chemia, informatyka
45. Szydłowska-Robak Anna Dyrektor
46. Szymski Maciej Język angielski
47. Ślipko-Strzałkowska Agnieszka Przedmioty artystyczne – specjalność: szkło i witraż, zespołowy projekt artystyczny
48. Tymon-Mrozik Adriana Przedmioty artystyczne – specjalność: snycerstwo, rzeźba
49. Wągrodzka-Pietrzyk Małgorzata Przedmioty zawodowe – technik informatyk
50. Wesołowska Magdalena Język Angielski
51. Wis Agnieszka przedsiębiorczość
52. Witek-Bieniecka Aleksandra Przedmioty artystyczne – specjalność: rysunek i malarstwo
53. Woźniak Dorota Historia, wos
54. Zaleska Lidia Język polski
55. Zapłotna Anna Geografia
56. Zdanowska Dorota Biologia, Pedagog szkolny
57. Zipser Katarzyna Matematyka, fizyka
58. Znamienkiewicz Julia Przedmioty artystyczne – rysunek i malarstwo
59. Znamienkiewicz Marcin Przedmioty artystyczne – specjalność: snycerstwo, rzeźba
60. Zwoliński  Krzysztof Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów, przedmioty artystyczne – specjalność: fotografia