Blog

Entry Thumbnail

Technik przemysłu mody

Technik przemysłu mody  311941 Absolwent technikum przemysłu mody będzie posiadał następujące umiejętności zawodowe: projektowania wyrobów odzieżowych; opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych; wytwarzania wyrobów odzieżowych; organizowania i kontrolowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych; prowadzenia działań związanych z marketingiem mody. Opis zawodu: Technik Przemysłu Mody jest skierowanym do osób zainteresowanych i wiążących swoją przyszłość […]

Posted by
Entry Thumbnail

Technik Informatyk

Technik Informatyk 351203 Język wiodący: do wyboru: angielski/niemiecki Sylwetka absolwenta: „Informatyk działa twórczo, samodzielnie podejmuje decyzje, samodzielnie doskonali swoje kwalifikacje.” Opis zawodu: Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należą umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie […]

Posted by
Entry Thumbnail

Technik Technologii Drewna

Technik Technologii Drewna 311922 Język wiodący: do wyboru: angielski/niemiecki Sylwetka absolwenta: „W zawodzie technik technologii drewna pasja i praktyka idą w parze.” Opis zawodu: Technik technologii drewna odpowiada za prawidłowe przygotowanie, przebieg, kierowanie i nadzorowanie procesu technologicznego w zakładach przemysłu drzewnego. Technik steruje procesem pozyskiwania oraz konserwacji surowców i materiałów […]

Posted by
Entry Thumbnail

Technik Fotografii i Multimediów

Technik Fotografii i Multimediów 3431045 Język wiodący: do wyboru: angielski/niemiecki Sylwetka absolwenta: „Fototechnik to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę.” Opis zawodu: Praca dobywa się w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze; Fototechnik wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów; Zajmuje się […]

Posted by
Entry Thumbnail

Technik Reklamy

Technik Reklamy 333907 Język wiodący: do wyboru: angielski/niemiecki Sylwetka absolwenta: „Zawód technika reklamy jest dyscypliną z dużą perspektywą.” Opis zawodu: Technik reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy […]

Posted by
Entry Thumbnail

Technik fotografii na zdjęciach w przedszkolu

25 stycznia uczniowie klasy 1 F wybrali się z do Przedszkola Nr 10 w Jeleniej Górze – Cieplicach w celu realizacji zdjęć na balu karnawałowym „W krainie lodu” . Do realizacji zdjęć wykorzystano nowo zakupiony sprzęt oświetleniowy. Uczniowie klasy 1 F mogli w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę. Zdjęcia: Nikola Denderes, […]

Entry Thumbnail

Polonez maturzystów

24 stycznia na Placu Ratuszowym maturzyści z jeleniogórskich szkół zatańczyli Poloneza. Pomysłodawcą wydarzenia i choreografem układu jest Jakub Kisiel – Kiślański.  To już druga edycja imprezy, która integruje młodzież i  spotyka się z bardzo miłym przyjęciem. Uczniom towarzyszyli Radni oraz Towarzystwo Kurkowe. Poniżej zamieszczamy linki do zdjęć i artykułów w […]

Entry Thumbnail

Kapsuła czasu w naszej szkole

W czasie prac remontowych prowadzonych w Naszej Szkole odnaleziono niezwykłą butelkę. Sto lat temu zamurowano ją i włożono do niej artefakty z tamtych lat: kartkę z nazwiskami budowniczych szkoły i fragment gazety z 1989 roku. W gazecie opisana była instrukcja wykorzystania magnezji – proszku stosowanego kiedyś przez fotografów, który zastępował […]

Entry Thumbnail

Finisaż wystawy Daniła Zagajewskiego

W dniu 16 stycznia 2019 odbył się w Książnicy Karkonoskiej finisaż wystawy „Zmysły” Daniła Zagajewskiego. Wystawę można było oglądać od 16 listopada 2018 roku, na pierwszym piętrze Książnicy, w miejscu, w którym często wystawiają się uczniowie. To debiutancka wystawa fotografii młodego artysty, który uczy się na kierunku Technik fotografii i […]