Historia szkoły, dziś znanej pod nazwą Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych,  sięga swymi korzeniami XIX wieku, a sztuka snycerska istniała w regionie jeleniogórskim już od XVIII wieku. Od 1902 roku w nowopowstałym budynku szkoły w Cieplicach Niemcy nauczali snycerstwa, opartego na motywach tradycyjnych, obejmujących głównie rzeźbę sakralną. 7 listopada 1902 miało miejsce uroczyste otwarcie szkoły snycerskiej. Dyrektorem szkoły został w kwietniu 1922 roku prof.dell¢ Antonio, pierwszorzędny artysta, zatrudniony w naszej szkole od 1904 roku, jako nauczyciel snycerstwa postaci i rzeźbiarz.

Stworzył on między innymi śląski typ szopek bożonarodzeniowych.

W latach 1905- 1914 uczniowie szkoły wykonywali zlecenia np.: ambony i ołtarza kościoła ewangelickiego św. Łazarza w Poznaniu i w kościele Najświętszej Marii panny w Legnicy, drogowskazów do parku Fullera, rzeźb 12 apostołów do Złotej Sali ratusza w Poznaniu oraz tablic pamiątkowych dla Riesengebirgensverein Museum.

W 1935 roku uczniowie szkoły pod opieką nauczycieli rozpoczęli  ozdabianie płaskorzeźbami przedstawiającymi epizody z dziejów Jeleniej Góry, sali rajców miejskiego ratusza.

W czasie II Wojny Światowej szkoła funkcjonowała w ograniczonym zakresie. W 1940 roku Cirillo dell¢ Antonio przeszedł na emeryturę, a zastąpił go Kurt Aschauer.

Po II Wojnie Światowej, w 1946 roku placówka przejęła nazwę- Państwowa Szkoła Przemysłu Drzewnego, a jej pierwszym dyrektorem mianowany został Edmund Sroka. W późniejszych czasach szkoła kilka razy zmieniała nazwę i przynależność do resortu, ale zawsze był to następny krok w jej rozwoju.

Przykładem tego faktu może być reorganizacja z 1952 roku, która nadała jej nazwę – Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

W roku 1955 wprowadzono do programów kształcenia nowe kierunki, takie jak: galanteria drzewna, tapicerstwo, a od 1959 roku – tkactwo tkanin dekoracyjnych.

W 1960 roku dyrektorem szkoły został mgr Zbigniew Walewski, który pełnił tą funkcje przez szesnaście lat. Jemu zawdzięczać należy budowę warsztatów szkolnych, służących praktycznej nauce zawodu. Ten fakt przyczynił się także do powstania nowych kierunków, takich jak: zdobnik szkła i hutnik szkła. Absolwenci szkoły znajdowali zatrudnienie w pobliskich zakładach przemysłowych np. Fabryka Dywanów w Kowarach, DZPL „Orzeł” w Mysłakowicach, HSK „Julia” w Szklarskiej Porębie.

W tym czasie przybyli także do szkoły wybitni artyści rzeźbiarze i malarze , którzy przyczynili się do powstania wielu wybitnych prac artystycznych np. Marian Szymanik, Bolesław Rzeczycki, Tadeusz Kaczmarek i Władysław Czyszczoń.

W 1975 roku szkoła otrzymuje nazwę-„ Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych”, rok później jej dyrektorem został mgr inż. Władysław Kuc, który pełnił tę funkcję do 1997 roku.

W 1996 roku w Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych utworzono Liceum Ogólnokształcące.

W 1979 roku przy zespole powołano Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, o kierunkach: formy użytkowe i meblarstwo artystyczne. Szkoła stała się znana mieszkańcom Jeleniej Góry, Dolnego Śląska i Polski dzięki licznym wystawom prac uczniowskich. Zorganizowano też kilka wystaw poza granicami kraju, w Sztokholmie, Dortmundzie, Moskwie i Skopie.

W latach 1989- 1993 powstał nowy internat, co ułatwiło naukę uczniom z odległych miejscowości województwa i kraju.

W 1994 roku liceum Plastyczne otrzymało nowe pracownie sztuki- rzeźby, malarstwa i liternictwa- w budynku byłego internatu przy ulicy Cervi 5.

Od 1997 roku funkcję dyrektora szkoły przejął mgr inż. Tadeusz Kowaleczko.

Reforma szkolna  1999 roku wywarła duży wpływ na losy szkoły. W 2000 roku w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych powstało trzyletnie gimnazjum, a od 2002 roku powołano Licea Profilowane o kierunkach: socjalnym, usługowo- gospodarczym i zarządzania informacją.

Od 1999 roku (w wyniku reformy edukacyjnej) Liceum Plastyczne przeszło na czteroletni cykl kształcenia na podbudowie gimnazjum w specjalnościach: snycerstwo, szkło artystyczne i witraż.

Szkoła trzykrotnie (w latach 2003- 2005) otrzymał tytuł: „Gospodarna Szkoła”, a jej uczniowie osiągali bardzo duże sukcesy w konkursach i wystawach miejskich, regionalnych i krajowych.

W latach 2007-2010 dyrektorem zespołu szkól zastała Pani mgr M. Kasztelan.

Zorganizowano wówczas Ogólnopolski Plener plastyczny, gdzie uczniowie szkół plastycznych i gimnazjalnych mieli okazję kształcić swój warsztat malarski, uwieczniając na pracach najpiękniejsze zakątki naszego regionu.

Od 2010 roku Liceum Plastyczne weszło w skład ogniw Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych.

Obecnie Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych składa się z: Gimnazjum, Liceum Plastycznego i Technikum ( Technologia Drewna, Technik Informatyk, Fototechnik, Technik Organizacji Reklamy). Funkcję dyrektora od 2010roku pełni mgr inż. Bogdan Helik.

W historii najnowszej Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych nauczycielami byli znani artyści i plastycy: m.in.: Władysław Czyszczoń, Tadeusz Kaczmarek, Teresa Kępowicz, Teresa Klink, Beata Kornicka- Konecka, Emil Wawro, Alicja Jachim, Maciej Lercher, Marek Liksztet, Zbigniew Martin, Bolesław Rzeczycki, Lidia Sokół- Trybalska, Jan Superson, Ewa Moskaluk, Władysław Sierka, Marian Szymanik, Wojciech Zawadzki, Izabela Holak, Irena Todorowska, Alicja Niewiadomska.

Szkołę ukończyło 15.000 absolwentów różnych specjalności.