Uwaga – harmonogram zajęć w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji” w lutym!
O ewentualnych zmianach w harmonogramie nauczyciele powiadomią z wyprzedzeniem przez e-dziennik.