Dzień Otwarty Funduszy Europejskich 10.05.2024 r. (piątek)

W maju czeka nas wspólne świętowanie 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej! A 10 i 11 maja 2024 r. odbędą się kolejne Dni Otwarte Funduszy Europejskich. To już XI edycja DOFE!
DOFE to ogólnopolska akcja promująca projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich, w ramach której mieszkańcy regionu mogą poznać wszelkie inicjatywy wspierane ze środków unijnych. Tegoroczne wydarzenie zaplanowane jest w formule stacjonarnej.