W  DNIU  11 LISTOPADA 1918r. POLSKA  PO  123 LATACH NIEWOLI  ODZYSKAŁA  NIEPODLEGŁOŚĆ. PIĘĆ  POKOLEŃ  POLAKÓW  NADAREMNIE  CZEKAŁO  NA  TĘ  CHWILĘ, SZÓSTE  PRZYWITAŁO  WOLNĄ  POLSKĘ.  TA  RADOSNA  CHWILA  NIE  MIAŁABY  MIEJSCA , GDYBY  NIE TYSIĄCE  OFIAR  PONIESIONYCH  PRZEZ  NARÓD  W  XIX  WIEKU.  DALIŚMY  ŚWIATU  PRZYKŁAD  ODWAGI  WALCZĄC  W  POWSTANIU  LISTOPADOWYM,  STYCZNIOWYM,  WIOŚNIE  LUDÓW.  RZESZE  POLAKÓW  PODJĘŁY  WYSIŁEK  OBRONY  PRZED  RUSYFIKACJĄ  I  GERMANIZACJĄ.  TACY  LUDZIE  JAK:  PIOTR  WYSOCKI,  JÓZEF  BEM,  PIOTR  ŚCIEGIENNY,  ROMUALD  TRAUGUTT  DALI  INNYM  PRZYKŁAD  BOHATERSTWA,  ODWAGI  I  PATRIOTYZMU.  UCZUCIA  MIŁOŚCI  DO  OJCZYZNY  WYZWALALI  W  NARODZIE  PRZEDSTAWICIELE  POLSKIEJ  KULTURY  I  NAUKI.  NALEŻELI  DO  NICH  : HENRYK  SIENKIEWICZ,  MARIA  KONOPNICKA,  BOLESŁAW  PRUS,  STANISŁAW  WYSPIAŃSKI.

NADZIEJE  NA  WOLNOŚĆ  OŻYWIŁY  SIĘ  Z  CHWILĄ  WYBUCHU  I  WOJNY  ŚWIATOWEJ,  KIEDY  TO  NASI  ZABORCY  STANĘLI  PO  PRZECIWNYCH  STRONACH  FRONTU. JÓZEF  PIŁSUDSKI  POPROWADZIŁ  BOHATERSKO  DO  WALKI  KOMPANIĘ  KADROWĄ,  A  POTEM  1  BRYGADĘ  LEGIONÓW  POLSKICH.  JÓZEF  HALLER  PODJĄŁ  WYSIŁEK  WALKI  ZBROJNEJ  PRZECIWKO  ROSJANOM,  A  POTEM  NIEMCOM.  POLSKIM  DĄŻENIOM  NIEPODLEGŁOŚCIOWYM  SPRZYJAŁY  DYPLOMACJE  FRANCJI,  ANGLII  I  USA.

11  LISTOPADA  1918r.  ZAKOŃCZYŁA  SIĘ  I  WOJNA  ŚWIATOWA,  A  KRAJ  NASZ   PRZYWITAŁ  JUTRZENKĘ  WOLNOŚCI.  PO PRZESZŁO  STU  LATACH  ZNOWU  UJRZANO  FLAGI  BIAŁO – CZERWONE, GODŁA  Z  ORŁAMI  BIAŁYMI  I  WOJSKO  POLSKIE.