Technik przemysłu mody  311941

Absolwent technikum przemysłu mody będzie posiadał następujące umiejętności zawodowe:

 • projektowania wyrobów odzieżowych;
 • opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych;
 • wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • organizowania i kontrolowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.

Opis zawodu:

Technik Przemysłu Mody jest skierowanym do osób zainteresowanych i wiążących swoją przyszłość z szeroko rozumiana modą. Jest to zawód, który przygotowuje profesjonalnych pracowników mody.

Kształcenie będzie odbywało się w systemie dualnym, co oznacza ścisłą współpracę z pracodawcami w zakresie realizacji przedmiotów zawodowych. Umożliwi to uczniom zarówno zdobycie niezbędnych kwalifikacji zawodowych, jak i zwiększy możliwości zatrudnienia.

Technik przemysłu mody może znaleźć zatrudnienie:

 • w pracowniach krawieckich
 • w firmach zajmujących się konstruowaniem i produkcją odzieży
 • w zakładach krawieckich
 • prowadzić własną działalność gospodarczą
 • jako projektant mody – konstruktor odzieży
 • jako organizator pokazów mody
 • jako specjalista promocji mody