Pracownia snycerstwa

Snycerstwo jest specjalizacją artystyczną w ramach specjalności: techniki rzeźbiarskie.

  1. Przygotowujemy uczniów do wykonywania rzeźb, płaskorzeźb i ornamentów dekoracyjnych w drewnie, detali rzeźbiarskich w stolarstwie artystycznym oraz przy renowacji.
  2. Wyrabiamy umiejętność projektowania form snycerskich, realizacji artystycznych na podstawie modeli, dokumentacji rysunkowej oraz fotograficznej.
  3. Wyrabiamy umiejętność w posługiwaniu się materiałami rzeźbiarskimi (glina, gips, drewno).
  4. Uczymy technik wykończeniowych (patyna, polichromia, złocenie, srebrzenie),
  5. Wyrabiamy umiejętność i sprawność w posługiwaniu się narzędziami i urządzeniami przy obróbce drewna,
  6. Rozwijamy u uczniów wyobraźnię i wrażliwość artystyczną.