Dnia 13 listopada 2015r. w naszej placówce odbył się „Dzień Dawcy Szpiku Kostnego”, podczas którego młodzież mogła zarejestrować się do bazy potencjalnych Dawców komórek macierzystych DKMS. Wolontariusze wykazywali olbrzymie zainteresowanie jak z tą wiadomością dotrzeć do kolejnych osób

W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka, czyli nowotwór krwi. Dla wielu Pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od Dawcy niespokrewnionego. Dzień Dawcy Szpiku Kostnego poprzedzony został w dniu 5 listopada 2015r. wykładem lek. med. pani Małgorzaty Rybińskiej, która współpracuje z Fundacją DKMS Bazą Dawców Komórek Macierzystych w Polsce. Na spotkaniu młodzież została poinformowana o funkcji szpiku kostnego, jego chorobach, rodzajach przeszczepów oraz o tym, że możemy doświadczyć cudu uratowania komuś życia. Misją Fundacji DKMS jest ratowanie chorych na raka krwi.

Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego Dawcy wynosi 1: 20 000, a nawet
1: kilku milionów. Zatem im więcej osób się zarejestruje, tym większe prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego Dawcy.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w akcję!17