Terminarz I okresu – rok szkolny 2023/2024

lp. Zadania do realizacji Termin
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 04.09.2023 r. godz. 900 msza św. w kościele św. J.Chrzciciela

godz. 1015

2. Spotkanie z rodzicami klas I (aula)

1F i 1MS

1IR i 1LSP

07.09.2023 r.

17:00 Aula

17:30 Aula

3. Spotkanie z rodzicami pozostałych klas z wychowawcami 07.09.2023 r. godz. 1730
4. Zebranie Rady Rodziców 07.09.2023 r.

godz. 1830 Aula

5. Otrzęsiny klas I-wszych zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego 06.10.2023 r. godz. 1235
6. Próbna ewakuacja 09/10.2023 r.
7. Święto Edukacji Narodowej 13.10.2023 r.

godz. 900

8. Wywiadówki śródokresowe 14.11.2023 r. godz. 1730

wg oddzielnego harmonogramu

9. Zebranie Rady Rodziców 14.11.2023 r. godz. 1630 AULA
10. Święto Niepodległości 10.11.2023 r.
11. Próbny egzamin maturalny OPERON wg. harmonogramu Operona
12. Spotkanie świąteczno-noworoczne nauczycieli i pracowników szkoły 22.12.2023 r. godz. 1200
13. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023 – 31.12.2023 r.
14. Wystawianie ocen w klasach maturalnych 15.12.2023 r.
Wystawianie ocen w klasach pozostałych 05.01.2024 r.
15. Zakończenie okresu I- szego kl. maturalne 15.12.2023 r.
Zakończenie okresu I- szego kl. pozostałe 05.01.2024 r.
16. Przeglądy prac malarskich grudzień/styczeń

wg oddzielnego harmonogramu

17. Konferencja klasyfikacyjna kl. maturalnych LSP 19.12.2023 r. godz. 1410 AULA
Konferencja klasyfikacyjna kl. maturalnych

Technikum

19.12.2023 r. godz. 1430 AULA
18. Konferencja klasyfikacyjna kl. pozostałe Liceum 09.01.2024 r. godz. 1410 AULA
Konferencja klasyfikacyjna kl. pozostałe

Technikum

09.01.2024 r. godz. 1430 AULA
19. Konferencja podsumowująca wyniki okresu I 30.01.2024 r. godz. 1510 AULA
20. Wywiadówki po I okresie roku szkolnego 2023/2024 30.01.2024 r. godz. 1730
21. Zebranie Rady Rodziców 30.01.2024 r. godz. 1630 AULA
22. Studniówka 01/02.2024 r. godz. 1900