Polisa – pobierz
Druk zgłoszenia – pobierz

W razie jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, należy wypełnić formularz zgłoszenia szkody (skan w załączeniu). Szkoła może podbić swoją pieczątkę na druku, poświadczając że dane dziecko zgłosiło się do ubezpieczenia – taka adnotacja przyśpieszy załatwienie sprawy.
Nasza polisa: typ 184 numer 1075585.
Uzupełniony formularz wraz z dokumentacją zdarzenia, fakturami (faktury na osobę ubezpieczoną lub rodzica) itp. należy dostarczyć naszemu brokerowi ubezpieczeniowemu, kancelarii ubezpieczeniowej ADVISOR, ul. Klonowica 13, 58-500 Jelenia Góra. Kontakt do naszego opiekuna: p. Marta Kowalińska tel. 75 75 34 279 wew. 23
O odszkodowanie z tytułu wypadku ubiegać się można do 2 lat od przedmiotowego wypadku.
Druk zgłoszenia wypadku – pobierz druk