Drodzy uczniowie.

Zapoznajcie się z harmonogramem listopadowych zajęć w ramach projektu WYSOKA JAKOŚĆ !!!

Obecny okres wzmożonej zachorowalności może wpłynąć na dni i godziny oraz sposób odbywania zajęć.
O wszelkich zmianach zostaniecie powiadomieni przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia oraz
przez stronę internetową szkoły.