Technik Technologii Drewna 311922

Język wiodący: do wyboru: angielski/niemiecki

Sylwetka absolwenta:
„W zawodzie technik technologii drewna pasja i praktyka idą w parze.”

Opis zawodu:

Technik technologii drewna odpowiada za prawidłowe przygotowanie, przebieg, kierowanie i nadzorowanie procesu technologicznego w zakładach przemysłu drzewnego. Technik steruje procesem pozyskiwania oraz konserwacji surowców i materiałów drzewnych przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i atmosferycznych, suszeniem tarcicy. Organizuje i kontroluje prace związane z hydrotermiczną i plastyczną obróbką drewna i tworzyw drzewnych. Przeprowadza klasyfikację jakościową i wymiarową surowca drzewnego oraz właściwy jego dobór do założonych celów produkcyjnych. Wykonuje też rysunki techniczne i schematy technologiczne, tworzy plany zapotrzebowania w surowce i materiały drzewne.

Przeciwwskazania zdrowotne:

 • wady wzroku nieskorygowane szkłami;
 • brak widzenia obuocznego;
 • zaburzenia widzenia barw;
 • choroby zapalne uszu, niedosłuch;
 • zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy;
 • alergie skóry;
 • cukrzyca;
 • zaburzenia zmysłu dotyku i węchu;
 • słaba budowa ciała, niska wydolność fizyczna;

Absolwent technikum technologii drewna będzie potrafił:

 • rozpoznawać rodzaje i oceniać jakość drewna, tworzyw drzewnych i innych,
 • stosować przepisy bhp, ppoż, prawa pracy i zasady ochrony środowiska,
 • materiałów stosowanych w procesie wytwórczym,
 • dobierać materiały podstawowe i pomocnicze do produkowanych wyrobów,
 • stosować wiedzę z zakresu mechaniki technicznej, elektroniki, automatyki i informatyki w procesie produkcyjnym,
 • zabezpieczać drewno i wyroby z drewna przed działaniem czynników zew.,
 • sterować procesem suszenia materiałów drzewnych i kontrolować jego przebieg,
 • nadzorować przygotowanie do pracy, ustawienie i obsługę obrabiarek, maszyn i urządzeń, linii obróbczych i produkcyjnych,
 • obsługiwać i konserwować obrabiarki i urządzenia w procesie produkcyjnym,
 • organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
 • wykonywać badania laboratoryjne, interpretować i wdrażać wyniki,
 • organizować i kontrolować procesy technologiczne,
 • posługiwać się programami komputerowego wspomagania przygotowania i prowadzenia procesów produkcyjnych,
 • odczytywać, interpretować i wykonywać szkice i rysunki techniczne,
 • projektować wyroby z drewna i tworzyw drzewnych,
 • sporządzać kosztorysy,
 • kontrolować i oceniać jakość elementów, podzespołów i wyrobów,
 • określać zdolności produkcyjne obrabiarek i urządzeń,
 • ustalać warunki magazynowania, pakowania, transportu materiałów i wyrobów,
 • wykonywać naprawy i renowacje wyrobów z drewna.

Technik technologii drewna przygotowany będzie do pracy w:

 • działach techniczno produkcyjnych i nieprodukcyjnych, w laboratoriach zakładowych oraz branżowych na stanowiskach:
 • kierownik zakładu, działu produkcyjnego, magazynu,
 • mistrz działu produkcyjnego,
 • technik kontroli jakości,
 • technik laborant, technolog,
 • technik konstruktor, projektant,
 • operator obrabiarek, urządzeń, linii obróbczych i produkcyjnych,
 • rzeczoznawca, konsultant w placówkach obrotu drewnem, płytami i wyrobami,
 • oraz specjalista do spraw BHP.

Przykładowe miejsca pracy:

 • zakłady przemysłu meblarskiego, zakłady renowacji mebli, tartacznego, stolarki budowlanej, tworzyw drzewnych, opakowań, galanterii drewnianej,
 • ośrodki projektowania i marketingu wyrobów z drewna’
 • działy techniczno-produkcyjne,
 • laboratoria zakładowe i branżowe,
 • instytucje badawcze,
 • laboratoria chemiczne,
 • biura projektowe przemysłu drzewnego,
 • na stanowiskach: kierownik zakładu, działu produkcyjnego, magazynu, mistrz działu produkcyjnego, technik kontroli jakości, technik laborant, technolog, technik konstruktor, projektant, operator obrabiarek, urządzeń linii obróbczych i produkcyjnych, rzeczoznawca – konsultant w placówkach obrotu drewnem, płytami i wyrobami, specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie:

Numer

kwalifikacji

(kolejność)

w zawodzie

Symbol

kwalifikacji

z podstawy

programowej

Nazwa kwalifikacji
K1 MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
K2 MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych