W dniu 25.03.2014 uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zwiedzenia zakładu ZORKA.

W wycieczce udział wzięli uczniowie klasy II B gimnazjum oraz uczniowie klasy I technikum technologii drewna.

Zwiedzanie zakładu rozpoczęło się od zapoznania się z historią rozwoju zakładu, którą w postaci prezentacji multimedialnej w sali konferencyjnej przedstawił główny technolog zakładu – K. Kirszanek.

Następnie, wyposażeni dla bezpieczeństwa w kamizelki odblaskowe, mogliśmy przystąpić do zwiedzania zakładu. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się centra obróbcze oraz zautomatyzowana linia lakiernicza. Na zakończenie uczniowie mieli możliwość samodzielnego wykonywania prac na stanowisku pakowania, co było miłą niespodzianką i atrakcją wycieczki.

Zakład wyposażony w nowoczesny park maszynowy, osiągający wysokie wyniki ekonomiczne w działalności produkcyjnej uświadomiły uczniom sens zatrudnienia się w nowoczesnej branży drzewnej oraz kształcenia się w zawodzie technika technologii drewna.

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: Ewa Helik i Ryszard Dudek.