Poniżej znajduje się wykaz zajęć dodatkowych w których udział może wziąć każdy chętny uczeń.

Warsztaty polonistyczne;

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego;

„M jak Matematyka”;

Zajęcia wyrównawcze z matematyki;

Koło przekładu tekstów literackich anglojęzycznych;

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego;

Zajęcia wyrównawcze z fizyki;

Zajęcia wyrównawcze z chemii;

Zajęcia wyrównawcze z historii i wos-u;

Zajęcia wyrównawcze z podstaw przedsiębiorczości;

Zajęcia sportowe; zajęcia rekreacyjno-ruchowe;

Zajęcia fotograficzno-filmowe;

Konsultacje fotograficzne;

Edukacja filmowa i teatralna;

Administrator sieci komputerowych;

Urządzenia techniki komputerowej;

Serwis komputerowy;

Grafika komputerowa i multimedialna;

Fotografia i historia sztuki dla wszystkich;

Edukacja filmowa;

Koła zawodowe: „drewno”, „fotografia”, „reklama”;

Koła naukowe: filozoficzne i szachowe;

Koło artystyczne i zawodowe drzewne „galanterii drzewnej”;

Organizacja wolontariatu;

Zajęcia biblioteczne;

Zajęcia przygotowujące do matury.