TECHNIK STYLISTA                      311946

Język wiodący: język angielski

Sylwetka absolwenta:

Technik stylista stanowi połączenie elementów projektowania, tworzenia kolekcji odzieżowych, z umiejętnością doboru fryzury, makijażu i kolorów w celu kompleksowego kreowania wizerunku klienta.

Opis zawodu

Technik Stylista projektuje i wytwarza wyroby odzieżowe, kreuje wizerunek klienta indywidualnego i dla firm, opracowuje kompozycje kolorystyczne, zajmuje się stylizacją sylwetki wraz z korygowaniem niedoskonałości sylwetki, prowadzi działania marketingowe we własnej działalności gospodarczej, posiada wysokie kompetencje personalne i społeczne przestrzegając zasad etyki zawodowej.

Absolwent kierunku Technik Stylista będzie potrafił:

 • projektować i wytwarzać wyroby odzieżowe;
 • kreować i planować wizerunek klienta;
 • posługiwać się językiem obcym odpowiednim dla swojej branży;
 • dobierać materiały i dodatki do wyrobów odzieżowych;
 • obsługiwać maszyny i urządzenia do wytwarzania odzieży;
 • stylizować sylwetkę pod kątem fryzury, makijażu, ubioru i akcesoriów;
 • dobierać tematycznie ubiór, fryzurę i makijaż;
 • przeprowadzać metamorfozy wizerunku;
 • prowadzić własną działalność w zakresie stylizacji, ubioru i kreacji wizerunku;

 

Technik Stylista może być zatrudniony w następujących miejscach pracy na stanowiskach:

 • zlecenia dla klienta indywidualnego,
 • kreator wizerunku w firmach (korporacje, hotele, restauracje, itp.),
 • specjalista ds wizerunku w teatrze, telewizji,
 • projektant mody,
 • asystent fotografa podczas sesji wizerunkowych i modowych,
 • doradca wizerunkowy w magazynach odzieżowych,
 • doradca wizerunkowy w agencji modelek;

Symbol kwalifikacji:

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku