Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprasza maturzystów na kurs przygotowujący do poprawkowego egzaminu maturalnego z matematyki prowadzony przez egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Kurs obejmuje 30 godz. zajęć dydaktycznych,  które będą odbywały się w formie stacjonarnej oraz zdalnej, dwa razy w tygodniu po 5 godz., przez okres trzech tygodni. Planowany termin rozpoczęcia zajęć  3 sierpnia 2021 r. Oplata za udział w kursie wynosi 150 zł.
Aby wziąć udział w kursie należy przesłać wypełniony formularz do dnia 23 lipca br. Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się wymaganej liczby osób.
Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie http://www.cku.pwsz.legnica.edu.pl/aktualnosci