01.09.2021 r.

Uczeń ma obowiązek:

  • założenia maseczki przed wejściem do szkoły do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej,
  • dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły i przed wejściem do sali lekcyjnej.

 

Zaleca się wejścia do sal odpowiednio:

  • 23A, 25A, 26A, 27A, 31A – wejście boczne od sklepiku szkolnego;
  • 102A, 105A, 203A, 205A, 301A, 302A, aula – wejście główne;
  • 44A, galeria – wejście od pracowni Liceum Sztuk Plastycznych.

Sale z oznaczeniem B – budynek przy ulicy Cieplickiej

 

Msza św. w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela– godzina 900

W szkole:

Klasy pierwsze godzina 1015 – spotkanie na dziedzińcu szkoły, wejście obok sklepiku, po spotkaniu uczniowie udają się z wychowawcami do wyznaczonych sal.

I LSP – aula

I F – 23A

I I/M – 26A

I R – 31A

 

Pozostałe klasy spotykają się bezpośrednio z wychowawcą w wyznaczonych salach.

Klasy drugie godzina 1030

II LSP – 44A

II F      – 07 B

II F/M – 301 A

II I/R – 25 A

 

Klasy trzecie godzina 1030

III LSP – 105A

III LPg – galeria

III F     – 102 A

III M/R – 104 B

III D/Ig – 203 A

III I/R – 205 B

III Fg   – 15A

 

Klasy czwarte godzina 1030

IV LP – 302 A

IV D    – 205 A

IV F     – 27A

IV I/R – 105 B