Przedstawiamy projekty wykonane w czasie nauki zdalnej przez Mateusza Rożniatowskiego i Emilię Kieryluk z 1 klasy kierunku TECHNIK PRZEMYSŁU MODY. Uczniowie pracują pod opieką Pani Anny Lisowskiej. Gratulujemy !