Serdecznie zapraszamy Rodziców na śródokresową wywiadówkę, która odbędzie się 12 listopada 2019 r. o godz. 17:30

Spotkanie Rady Rodziców o godz. 16:30 aula szkolna.
Konsultacje nauczycieli z rodzicami od godz.17:00 do godz.18:30