Od 8 do 19 maja 2017 roku klasa 3 Liceum Plastycznego pracowała w plenerze korzystając z piękna Cieplic.

Walory krajobrazowe tego miejsca wykorzystywała również w plenerze klasa 2 LP.