Uczniowie Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w dniu 10 stycznia 2017 roku wzięli udział w Gimnazjalnej Olimpiadzie Przedsiębiorczości zorganizowanej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. 28 osób rozwiązywało test składający się z 30 pytań. Pierwsze miejsce zajęła Joanna Zadora z klasy 3 A, drugie Laura Tlałka 3A i Michał  Żak 3B, a trzecie Nikoletta Środecka 2D. Wszystkim uczestnikom
gratulujemy odwagi i osiągniętych wyników.