Wszystkie dostępne informacje dotyczące egzaminu maturalnego dostępne są pod adresem http://www.oke.wroc.pl Komunikat o przyborach Komunikat o dostosowaniach Informator