W roku szkolnym 2024/2025 nie obowiązują progi punktowe. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Podstawą przyjęcia kandydata do technikum w zawodach: technik fotogra