Nasi nauczyciel na wakacjach realizowali kursy zawodowe, które dniu wczorajszym zakończyły się egzaminem w systemie ZSK. W kwalifikacji „Programowanie i obsługiwanie procesu druku3D” swoje umiejętności potwierdzał Pan Jarosław Strzała, zaś w kwalifikacji „Grafika komputerowa” swoje kompetencje sprawdzała Pani Dorota Szajkowska, Pan Krzysztof Kuczyński i Pan Michał Piecyk. Wszyscy osiągnęli wynik celujący.
Egzamin przeprowadzało Centrum Modelowania Przestrzennego

Wszystkim zdającym serdecznie gratulujemy ?