Drodzy uczniowie i rodzice !!!
Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.
W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!
Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty
sprzęt na rzecz wybranej szkoły.
,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Termin Akcji: 5-6 październik 2022 r. godz. od 8:00 do 15:00
7 październik 2022 r. godz. od 8:00 do 18:00

Miejsce Akcji: Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego
Ul. Cieplicka 34 58-560 Jelenia Góra
Osoba kontaktowa ze szkoły w sprawach zbiórki: Jarosław Strzała
e-mail: jaroslaw.strzala@zsart.edu.pl