lp. Zadania do realizacji Termin
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 01.09.2022 r. godz. 900 msza św. w kościele św. J.Chrzciciela

godz. 1015

2. Spotkanie z rodzicami klas I (aula)

1F i 1S

1DI i 1R

1LSP

06.09.2022 r.

17:00 Aula

17:30 Aula

17:30 Galeria

3. Spotkanie z rodzicami pozostałych klas z wychowawcami 06.09.2022 r. godz. 1730
4. Zebranie Rady Rodziców 06.09.2022 r.

godz. 1830 Aula

5. Otrzęsiny klas I-wszych zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego 07.10.2022 r. godz. 1235
6. Próbna ewakuacja 09/10.2022 r.
7. Święto Edukacji Narodowej 14.10.2022 r.

godz. 900

8. Wywiadówki śródokresowe 08.11.2022 r. godz. 1730

wg oddzielnego harmonogramu

9. Zebranie Rady Rodziców 08.11.2022 r. godz. 1630 AULA
10. Święto Niepodległości 10.11.2022 r.
11. Próbny egzamin maturalny OPERON wg. harmonogramu Operona
12. Spotkanie świąteczno-noworoczne nauczycieli i pracowników szkoły 22.12.2022 r. godz. 1200
13. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022 – 31.12.2022 r.
14. Wystawianie ocen w klasach maturalnych 16.12.2022 r.
Wystawianie ocen w klasach pozostałych 20.01.2023 r.
15. Zakończenie okresu I- szego kl. maturalne 16.12.2022 r.
Zakończenie okresu I- szego kl. pozostałe 20.01.2023 r.
16. Przeglądy prac malarskich grudzień/styczeń

wg oddzielnego harmonogramu

17. Konferencja klasyfikacyjna kl. 4LPg

 

20.12.2022 r. godz. 1410 AULA
Konferencja klasyfikacyjna kl. maturalnych

Technikum

20.12.2022 r. godz. 1430 AULA
18. Konferencja klasyfikacyjna kl. pozostałe Liceum 24.01.2023 r. godz. 1410 AULA
Konferencja klasyfikacyjna kl. pozostałe

Technikum

24.01.2023 r. godz. 1430 AULA
19. Konferencja podsumowująca wyniki okresu I 26.01.2023 r. godz. 1510 AULA
20. Wywiadówki po I okresie roku szkolnego 2022/2023 26.01.2023 r. godz. 1730
21. Zebranie Rady Rodziców 26.01.2023 r. godz. 1630 AULA
22. Studniówka 01/02.2023 r. godz. 1900
23. Ferie zimowe 13.02.2022 do 26.02.2023 r.