przypominamy, że termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego upływa 7go lutego 2022 r.