Nasi uczniowie znów otrzymali stypendium przyznawane w ramach „Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”.???
W tym roku stypendium otrzymało 11 uczniów: Mertins Karolina, Matusiak Nikola, Aleksandra Kondoł , Lisiecka Wiktoria, Wiktoria Ławrynowicz, Mateusz Cieciera, Julia Nakonieczna, Julia Hachulska , Julia Kalbarczyk, Joanna Ochman, Hanna Godlewska.
Troje uczniów znajduje się jeszcze na liście rezerwowej ?. Serdecznie gratulujemy!!! Jesteśmy z Was dumni!!!