Uwaga: zmiana siedziby kwalifikacji wojskowej!
Kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2002 roku na terenie
Miasta Jeleniej Góry i Gmin Powiatu Karkonoskiego odbywać się będzie
w siedzibie Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze przy
ul. Bankowej 28/30 w terminie od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 02
czerwca 2021 r. za wyjątkiem dni 28,29,30 kwietnia 2021 r. oraz 1,2,3,4
maja 2021 r.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają również
mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Obsługi
Klienta Urzędu Miasta Jelenia Góra z siedzibą przy ul. Ptasiej 6A –
I piętro, pokój nr 104, tel. (075) 75-49-873 bądź (075) 75-49-874.