Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani  Ewy Gerczuk- Moskaluk

artystę plastyka, wieloletniego nauczyciela  i wicedyrektora

Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych

im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze.

Żegnamy wspaniałego człowieka, oddanego swojej pracy pedagoga, wychowawcę pokoleń młodzieży, której wkład w rozwój uczniów i szkoły na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Biogram Ewy Gerczuk-Moskaluk:

W 1973 roku ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła, na specjalizacjach: szkło – w pracowni prof. Ludwika Kiczury, prof. Henryka Wilkowskiego oraz prof. Zbigniewa Horbowego,  malarstwo – w pracowni  prof. Eugeniusza Gepperta.

Po dyplomie rozpoczęła pracę na stanowisku projektanta w Hucie Szkła Gospodarczego w Szczytnej, w pracowni  Z. Horbowego i S. Sadowskiego.  Praca w hucie i wyjazdy w charakterze projektanta, zaowocowały dużą kolekcją szkła użytkowego. W tym czasie powstała również duża kolekcja szkła unikatowego wystawianego na licznych wystawach.

W 1981 roku przeniosła się do Jeleniej Góry i podjęła pracę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, gdzie uczyła młodzież projektowania szkła artystycznego oraz rysunku i malarstwa. W latach 1994-1998 była wicedyrektorem liceum.

W 2005 roku skończyła pracę zawodową przechodząc na emeryturę. Pracowała twórczo w dziedzinie malarstwa sztalugowego biorąc udział w wystawach.

Prace w zbiorach:

Muzeum Szkła Współczesnego w Sosnowcu;

Muzeum Ziemi Kłodzkiej;

Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze;

Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Odznaczenia:

Złoty Krzyż Zasługi

Zasłużony dla Kultury i Sztuki Województwa Dolnośląskiego