Pedagog szkolny

Konsultacje telefonicznie 75-64-56-227 lub osobiście w szkole – gabinet 01

Poniedziałek 8:00 – 14:00

Wtorek 8:00 – 13:00

Środa 8:00 – 11:30

Czwartek 8:00 – 13:00

Piątek 8:00 – 10:30

Biblioteka szkolna

w okresie zdalnego nauczania będzie prowadziła dyżury według niniejszego harmonogramu:

Poniedziałek 8:00-11:20

Środa 8:00-11:20

Piątek 7:45-13:45.