Dlaczego warto wybrać Liceum Sztuk Plastycznych w Jeleniej Górze?

Nasza szkoła jest szkołą artystyczną  a w swoim programie kształcenia ogólnego nie różni się od liceów ogólnokształcących. Przygotowuje do egzaminu maturalnego, a uczniowie mają rozszerzenia z zakresu wybranych przedmiotów ogólnokształcących i historii sztuki. Szkoła oferuje dobre przygotowanie do matury dzięki doskonałej kadrze nauczycielskiej i stosowanym metodom nauczania.

Oczywiście, w naszej szkole jest szczególny nacisk kładziony na rozwój sztuk plastycznych, więc przedmiotami artystycznymi są: rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, podstawy filmu i fotografii, multimedia, historia sztuki i specjalizacja artystyczna. Z tego ostatniego przedmiotu uczeń ma wybór pomiędzy snycerstwem (realizacje w drewnie) a szkłem artystycznym (realizacje w szkle).

Jeśli oprócz talentu plastycznego posiadasz także inne talenty, czujesz się osobą wrażliwą, twórczą i otwartą na zmiany chcesz posiadać  w przyszłości ciekawy i niezależny zawód? Pomożemy ci w twoim rozwoju. To szkoła dla ciebie! Oprócz przygotowania artystycznego i ogólno-edukacyjnego szkoła oferuje również wiele działań, które służą twojemu rozwojowi zainteresowań i pasji . Uczniowie uczestniczą w licznych projektach, happeningach, konkursach, przeglądach, plenerach. Mają możliwość organizacji wystaw swoich prac w instytucjach kulturalnych nie tylko naszego regionu. Dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia – uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach plastycznych.

Plastyk – zawód przyszłości
Absolwenci Liceum Sztuk Plastycznych w Jeleniej Górze otrzymują tytuł zawodowy plastyka. Oznacza  to w praktyce, że nasz absolwent otrzymuje szeroki wachlarz możliwości wyboru drogi zawodowej.

Dyplom plastyka umożliwia podjęcie pracy w zawodach, takich jak: projektant, grafik komputerowy, pracownik branży reklamowej, fotograf artystyczny, realizator i renowator artystycznych wyrobów drewnianych ( n.p. rzeźby, meble, elementy dekoracyjne), witrażysta, projektant i wykonawca artystycznych wyrobów szklanych ( n.p. biżuteria, ozdoby szklane, statuetki).

Plastycy to pracownicy instytucji kultury, firm reklamowych, projektowych i komputerowych, mediów, studiów fotograficznych. Dyplom pozwala również na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Zawód plastyka otrzymał w PRK poziom V. Oznacza to, że oprócz typowych dla kształcenia zawodowego treści wkracza również na pole zagadnień typowych dla kształcenia wyższego. Dla absolwentów ważne jest zatem, że ich dyplomy otwierają im drogę do podjęcia pracy w poszukiwanych dziś zawodach oraz, opcjonalnie, do kontynuowania kształcenia na studiach.

Jako absolwent szkoły plastycznej będziesz przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do dalszego kształcenia się już na poziomie akademickim.

Nasi absolwenci z powodzeniem kształcą się na różnych kierunkach uczelni artystycznych, oraz na innych uczelniach na wydziałach związanych z architekturą i urbanistyką, konserwacją zabytków