Dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze informuje, że wyniki referendum dotyczące strajku nauczycieli wskazują na to, że zapowiadany od 8 kwietnia strajk odbędzie się w naszej szkole.
W związku z powyższym Dyrektor szkoły zwrócił się do Prezydenta z prośbą o zawieszenie zajęć w dniach 8 i 9 kwietnia na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) i otrzymał zgodę na zawieszenie zajęć.

W związku z powyższym w dniach 8 i 9 kwietnia nie odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne w naszej szkole.

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.
Planowana na dzień 9 kwietnia wywiadówka śródokresowa w sytuacji strajku także się nie odbędzie. Z uwagi na zbliżający się termin egzaminu gimnazjalnego, Dyrektor zaprasza Rodziców uczniów klas trzecich gimnazjum na spotkanie 9 kwietnia o godz. 17:00 do auli szkolnej.
Jeśli do strajku nie dojdzie 9 kwietnia odbędą się wywiadówki dla wszystkich klas wg harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej.

Z poważaniem
Anna Szydłowska-Robak