Pracownia fotografii artystycznej

Fotografia jest przedmiotem w ramach specjalności artystycznych.

  1. Przygotowujemy do posługiwania się językiem plastycznym w obrazie fotograficznym i filmowym.
  2. Umożliwiamy poznanie obróbki obrazu z wykorzystaniem najnowszych technik cyfrowych, programów komputerowych oraz tradycyjnych technik rejestracji.
  3. Wyrabiamy umiejętności profesjonalnego posługiwania się aparatami i urządzeniami do tworzenia artystycznego obrazu fotograficznego.
  4. Rozwijamy wrażliwość, wyobraźnię i smak artystyczny,
  5. Uczniowie mają do dyspozycji szkolny sprzęt do zapisu obrazu, ciemnię, pracownie komputerowe oraz studio fotograficzne.