Z uwagi na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych lokal wyborczy został przeniesiony do Muzeum Przyrodniczego przy ulicy Cieplickiej 11A