Nasz gimnazjalista stypendystą Fundacji Jerzego Szmajdzińskiego!
Uczeń trzeciej klasy gimnazjum Mateusz Adamczyk w dniu 10 października w Teatrze Starym w Bolesławcu otrzymał z rąk Prezydenta R\zeczpospolitej Polskiej Pana Aleksandra Kwaśniewskiego Certyfikat Stypendysty Fundacji Jerzego Szmajdzińskiego za osiągnięcia edukacyjne. Pan Prezydent wręczył także każdemu nagrodzonemu uczniowi Konstytucję Polski z własnoręczną dedykacją.